მიწოდების პოლიტიკა

ზოგადი ინფორმაცია მიწოდების შესახებ:

  • მიტანის სერვისი ფასიანია. მისი ღირებულება განსხვავდება ადგილმდებარეობის მიხედვით.
  • მიწოდება ხდება მითითებულ მისამართზე.
  • მიწოდების ვადები განისაზღვრება ადგილმდებარეობის მიხედვით.

მიტანის საფასური:

  1. თბილისი – 3 ლარი .
  2. რეგიონები – 3 ლარი.

მიწოდების ვადა არის პლასტიკური თანხის გადახდიდან ან კომპანიის ანგარიშზე  თანხის ასახვიდან :

  1. თბილისი – ერთი ან ორი სამუშაო დღე.
  2. რეგიონები- ორი ან სამი სამუშაო დღე.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
X